KONSTRUKCJE SZKIELETOWE

DOMY SZKIELETOWE  –  JAKIE SĄ ZALETY NASZEGO 
BUDOWNICTWA?

 

CECHY TERMICZNE  – jako zaletę domów projektowanych w technologii szkieletu wymienia się mniejszą grubość ścian niż w technologii murowej, podkreślając to, że mają one bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła U=0,16 W/(m²K). To prawda, bo minimalna grubość jednowarstwowej ściany murowanej wynosi 36,5-38 cm, a ma ona słabszą izolacyjność cieplną niż szkieletowa ( U = 0,30 W/(m²K).
Aby uzyskać zbliżoną izolacyjność w technologii murowej, trzeba by budować ściany grubości 45-50 cm.

 

NISKA AKUSTYCZNOŚĆ – uzyskujemy ją poprzez zastosowanie izolatora akustycznego, którym jest wełna mineralna, używana do wypełniania ścian zewnętrznych, działowych oraz stropów.

 

MONTAŻ SUCHYCH ŚCIAN – wszystkie nasze ściany są wznoszone w specjalnej technologii, tzn. są prefabrykowane w specjalnych suchych halach produkcyjnych i zabezpieczone przed wilgocią, aż do czasu zamontowania ich na placu budowy.

 

SZYBKI CZAS BUDOWY – od wejścia ekipy budowlanej na wcześniej przygotowaną płytę fundamentową, cała budowa, w zależności od projektu domu odbywa się w czasie 5 do 6 tygodni.

 

ŁATWOŚĆ ROZBUDOWY – nasze domy można wielokrotnie modyfikować, dodając kolejne pomieszczenia i całe części mieszkalne, a ściany można przestawiać i usuwać bez uciążliwego kucia ścian i unoszącego się przy tym kurzu.

 

TRWAŁOŚĆ – trwałość domów z elementów prefabrykowanych określany jest na ok. sto lat, najlepszym dowodem są stare , drewniane domy z końca np. XIX wieku.

 

Proponowane domy budujemy według potrzeb i propozycji klientów, na podstawie 
dostarczonych projektów.